fbpx

CJENIK

Pismeni prijevodi  obračunavaju se  u karticama teksta. Kartica teksta ili samo kartica  mjerna je  jedinica za tekst. Jedna kartica sadrži 1.500 znakova s razmacima. Minimalna je količina za obračun 1 kartica.

Prijevod se također može obračunavati u riječima ili redcima. Jedna kartica ima otprilike 230 riječi odnosno 30 redaka.

Ovo je samo informativni izračun. Usmeni prijevod (konsekutivni, simultani) obračunava se po satu. Minimalna je količina 1 sat. Svaki započeti sat obračunava se kao puni sat.

USLUGACIJENAŽurni prijevod
NEOVJERENI PRIJEVOD 80 – 150 kn+ 30%-100%
OVJERENI PRIJEVOD 80 – 190 kn+ 50%-100%
USMENI PRIJEVOD 200 – 400 kn+ 50%-100%
LEKTURA10 – 60 kn+ 50%-100%

Cijene prijevoda informativnoga su karaktera i izražene su bez PDV-a.

U slučaju zahtjevnijih i stručnih tekstova te kod dodatne grafičke obrade materijala, cijene se mijenjaju.

Kako izračunati broj kartica?

Ako imate tekst u Wordu, na sljedeći način lako možete izračunati broj kartica i cijenu prijevoda.

  1. Kliknite na naredbu „Brojanje riječi“ ili „BROJ RIJEČI“, otvori vam se mali prozor.
  2. Uzmite broj pokraj „Znakova (s prazninama)“ i taj broj podijelite s 1.500.
  3. Rezultat koji ste dobili predstavlja broj kartica.
  4. Broj kartica pomnožite s cijenom kartice, npr. 120 kn za ovjereni prijevod i taj rezultat vam predstavlja cijenu izrade prijevoda.

Usporedite nas s ostalima!

Većina prevoditeljskih agencija na svojim web-stranicama ne objavljuje važeće cjenike pa time klijente primoravaju da nazovu i da ih u telefonskome razgovoru nagovore na skuplje prijevode. Naše cijene ovise jedino o brzini dostave prijevoda i o količini teksta koji se prevodi, tj. ako se radi o žurnim prijevodima, cijene se uvećavaju za 30% -100% (žurna tarifa), a ako imate veće količine teksta (više od 50 kartica), onda ćemo uračunati i odgovarajuće popuste na količinu teksta. 


Par primjera dokumenata i njihove cijene

U ovoj tablici možete vidjeti koliko otprilike stoji prijevod nekih dokumenata kako biste se mogli orijentirati. Tablica služi samo informativno, a za točnu cijenu slobodno nazovite ili pošaljite mail.

Neovjereni prijevod
200 kn

Ovjereni prijevod
250 kn

Neovjereni prijevod
120 kn

Ovjereni prijevod
120 kn

Neovjereni prijevod
120 kn

Ovjereni prijevod
120 kn

Neovjereni prijevod
120 kn

Ovjereni prijevod
120 kn

Neovjereni prijevod
120 kn

Ovjereni prijevod
120 kn

Neovjereni prijevod
120 kn

Ovjereni prijevod
120 kn

Neovjereni prijevod
120 kn

Ovjereni prijevod
120 kn

Neovjereni prijevod
120 kn

Ovjereni prijevod
120 kn

Neovjereni prijevod
120 kn

Ovjereni prijevod
120 kn

Neovjereni prijevod
400 kn

Ovjereni prijevod
500 kn

Neovjereni prijevod
50 kn

Ovjereni prijevod
50 kn

10 + 4 =

Share This