fbpx

Ovjereni prijevod vs. ovjerena kopija dokumenta

Brojni naši klijenti imaju problema s razvrstavanjem pojmova koji se tiču prijevoda i dokumenata koje moraju prilagati u različitim situacijama (školovanje, zapošljavanje, vize itd.).

Ovdje ćemo vam ukratko objasniti neke od pojmova i postupaka:

  1. OVJERENI PRIJEVOD / sudski tumač

– ovjereni prijevod radi SUDSKI TUMAČ kojeg je imenovao (općinski, županijski) sud. Sudski tumač u svojoj ovjeri potvrđuje samo da prijevod teksta odgovara tekstu u originalnome dokumentu, ali ne može potvrditi niti ovjeriti kopiju dokumenta. Sudski tumač svoj prijevod uvijek uvezuje uz kopiju originalnoga dokumenta koji se prevodilo. Kada se radi o dokumentu koji je izdan samo za jednu određenu svrhu (potvrda o nekažnjavanju, potvrda o neosuđivanju, potvrda HZMO-a, potvrda HZZO-a itd.), uvezuje se i originalni dokument.

  1. OVJERENA KOPIJA DOKUMENTA / javni bilježnik

– ovjerenu kopiju dokumenta (npr. svjedodžba, diploma, putovnica, sudsko rješenje, itd.) izdaje vam JAVNI BILJEŽNIK. Javni bilježnik uzima vaš dokument, kopira ga i na poleđini stavlja svoju ovjeru kojom on potvrđuje da je dokument istinit. Ovjerena kopija dokumenta istovjetna je originalu i možete je koristiti bez ograničenja. Izrada ovjerene kopije dokumenta preporučuje se kada je potrebno predati i original i ovjereni prijevod dokumenta. Kako ne biste ostali bez svoje svjedodžbe, diplome ili sličnoga važnog dokumenta (u nekim slučajevima dokumenti se ne vraćaju ili jednostavno izgube), napravite ovjerenu kopiju i nju dostavite sudskome tumaču kako bi vam napravio ovjereni prijevod.

Ako vam je potrebna i potvrda Apostille na dokumentu (često se traži za zapošljavanje i školovanje u Švicarskoj), onda pogledajte našu obavijest o tome https://www.prijevod-sudski-tumac.com/stalni-sudaki-tumac/ovjereni-prijevod-dokumenata-za-svicarsku/

Prevoditeljska agencija Virtualni asistent d.o.o. uvijek vam izdaje dva primjerka ovjerenoga prijevoda. Uz to dobijete besplatno i skeniranu verziju ovjerenoga prijevoda kako biste ovjerene prijevode mogli slati i putem elektroničke pošte.


12 + 9 =

Share This