fbpx

PRIJEVODI

Prijevod označava prijenos teksta (pisani ili izgovoreni) iz jednog jezika u drugi jezik odnosno s izvornog jezika na ciljni jezik. Prijevode izrađuju prevoditelji ili tumači. Razlika između prevođenja i tumačenja je sljedeća: u prevođenju je izvorni tekst u pismenom obliku  dok kod tumačenja izvorni tekst se u pravilu prenosi usmeno.

Agencija za prevođenje

Agencija za prevođenje VIRTUALNI ASISTENT nudi pismene prijevode, usmene prijevode i ovjerene prijevode koji su također u pismenom obliku. Prevodimo na engleski, njemački, francuski, talijanski, slovenski, ruski, srpski, mađarski, španjolski, nizozemski, makedonski, poljski. Nudimo i druge jezike ali s nabrojanim jezicima imamo dobro iskustvo i za njih možemo jamčiti visoku kvalitetu, konkurentne cijene i brze rokove isporuke. Naše cijene su transparentne i kod nas nema skrivenih troškova.

Profesionalni prijevod

Svi naši prevoditelji se profesionalno bave prevođenjem te raspolažu višegodišnjim iskustvom u prevođenju, potrebnim školovanjem i usavršavanjem i pouzdani su. Ne radimo s prevoditeljima koji se samo preko vikenda bave prevođenjem. S nama rade samo provjereni i stručni prevoditelji koji su motivirani za obavljanje svojih zadataka.

ZAŠTO BISTE TREBALI S NAMA RADITI?

Neznanje i neprofesionalnost u prevođenju može napraviti veliku štetu. Zamislite da se upute za rukovanje strojem krivo prevedu i da se krivim rukovanjem pokvari stroj. Zato biste prevođenje trebali prepustiti profesionalnom timu.

–        Sve zadatke obavljamo u dogovorenom roku i u izvanrednoj kvaliteti

–        Fleksibilni smo i ravnamo se prema vašim zahtjevima

–        Imamo bogato iskustvo i nudimo konkurentne cijene

–        Svaki prijevod obrađujemo povjerljivo

Najčešći prijevodi:

• Marketinške studije

• Marketinške podloge

• Letci

• Upitnici

• Internet

• Radio

• TV

• Prezentacije poduzeća

• Imidž brošure

• Reklame

• Izjave za medije

• Novinski članci

• Recenzije

• Priručnici

• Lokalizacija aplikacija

• Poslovna korespondencija

• Izvješća

• Dokumenti za školovanje

• Razvoj kadrova

• Stručno usavršavanje

• Analize

• Studije

• Godišnji financijski izvještaj

• Izjava o osnivanju, društveni ugovor

• Izvadak iz sudskog registra

• Zapisnik sa sjednica Skupštine društva

• Tromjesečni statistički izvještaj

• Dokumentacija za tender

• Bilanca, račun dobiti i gubitka

• Ugovori svake vrste

• Odluke o osnivanju društava

• Statuti

• Potvrda o rezidentnosti

• Opći uvjeti poslovanja

• Izjava o sukladnosti

• Apostille

• Atest ili uvjerenje

• Sudska rješenja i presude

• Tužbe

• Podnesci

• Arbitražna rješenja

• Rješenje o nasljeđivanju

• Izvješće o ispitivanju

• Javnobilježnička ovjera

• Propisi i zakoni

• Priručnici

• Specifikacije

• Laboratorijsko ispitivanje uzoraka

• Tehnička dokumentacija

• Upute za rad

• Upute za uporabu

• Jamstveni list

• Upute za servisiranje

• Građevinske situacije

• Specifikacija proizvoda

• Sigurnosno tehnički list

• Elaborat

• Troškovnik

• Liječnička izvješća

• Liječnički nalaz

• Medicinske isprave

• Oprema za rehabilitaciju

• Preporuke

• Liječnička potvrda

• Povijest bolesti

• Medicinski nalaz

• Otpusno pisma

• Medicinska dijagnoze

• Aprobacija

• Rezultati istraživanja

• Stomatološka opreme

• Medicinska pomagala

• Recepti

• Upute za uzimanje lijekova

• Pravila za uzimanje lijekova

• Diploma

• Prijepis ocjena

• Školska svjedodžba

• Rodni lista

• Smrtni list

• Radna knjižica

• Potvrda o slobodnom bračnom stanju

• Vjenčani list

• Uvjerenje o prebivalištu

• Vozačka dozvola

• Uvjerenje o nekažnjavanju

• Punomoć

• Usklađenje mirovine

1 + 3 =

Share This