fbpx

Sudski tumač – agencija za prevođenje

SUDSKI TUMAČ

 

SUDSKI PREVODITELJ
OVLAŠTENI PREVODITELJ

 

Agencija za prevođenje Virtualni asistent raspolaže širokom mrežom prevoditelja i sudskih tumača koji su se specijalizirali za usmeno prevođenje.

Ako se osniva poduzeće, sklapaju brakovi, sklapaju ili izmjenjuju ugovori koji se ovjeravaju kod javnoga bilježnika, a jedan od sudionika je stranac ili ako osobe u sudskim postupcima ne govore hrvatskim jezikom, onda u postupku mora biti nazočan sudski tumač.

Sudski tumač za vrijeme se prevođenja često susreće s osjetljivim i detaljnim informacijama koje se moraju držati u tajnosti. Sudski tumač obvezuje se čuvati poslovne tajne. Sve dokumente koje predate sudskom tumaču, isti je obvezan čuvati povjerljivo.

 

Share This